Tin tức

Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

19/01/2021 14:44

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định điều kiện về an ninh, trật tự, công tác quản lý nhà nước và trác...

Xem chi tiết »